Szkoła
Uczniowie
Rekrutacja
Nauczyciele
Rodzice

Archiwum


                            

STATUT 
STATUT SP2 
STATUT P2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2017/2018

PROGRAM WYCHOWAWCZYO - PROFILAKTYCZNY 2017/2018
PROGRAM POPRAWY JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA I WYCHOWANIA 2017/2018

ZARZĄDZENIE DYREKTORA W SPRAWIE DNI WOLNYCH W ROKU SZKOLNYM  2017/2018
ZARZĄDZENIE DYREKTORA W SPRAWIE ZMIAN SYSTEMU BEZPIECZECZEŃSTWA INFORMACJI - RODO
HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2017/2018

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - PROGRAM NAUCZANIA DLA 4 KLASY
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - PROGRAM NAUCZANIE DLA 5 I 6 KLASY
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - PROGRAM NAUCZANIA DLA 7 KLASY

ANKIETA DLA DYREKTORA - 6 LATKI W SZKOLE str. 1

ANKIETA DLA DYREKTORA - 6 LATKI W SZKOLE str. 2

ANKIETA DLA RADY RODZICÓW - 6 LATKI W SZKOLE str. 1

ANKIETA DLA RADY RODZICÓW - 6 LATKI W SZKOLE str. 2

NABÓR DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

KWESTIONARIUSZ PRZYJĘCIA UCZNIA DO KLASY I

WYPRAWKA SZKOLNA

WNIOSEK NA WYPRAWKĘ 

PROCEDURA ZGŁOSZENIA SZKODY Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW UCZNIÓW

ZARZĄDZENIE DYREKTORA W SPRAWIE USTALENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z POSIŁKÓW

Użytkownicy Online: 1
Copyright (c)2012 sp2.rybnik.pl