Szkoła
Uczniowie
Rekrutacja
Nauczyciele
Rodzice

Archiwum

Świetlica

 

 Świetlica działająca przy Szkole Podstawowej nr 2 w Rybniku
 


Nauczyciele pracujący w świetlicy:

Ewa Jankowska

Jolanta Zielińska- Konieczny

Małgorzata Ucher

Robert Furtak

Alina Broda

Zofia Troszka

Joanna Skiba

Arkadiusz Michalak

Iwona Szymik

Krzysztof Wołyński

Katarzyna Tokarczyk

Zuzanna Karwot

Małgorzata Łuczak

Weronika Marciniak - Ledwoń

Barbara Adamczyk 

 


Świetlica czynna jest codziennie w godz. 6.30 - 17.00.


UWAGA


 W trosce o bezpieczeństwo dzieci oraz zgodnie z art. 67 § 7 ust.1 i ust. 2 ustawy o systemie oświaty oraz  § 7 zał. nr 2 do  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (z dnia 21 maja 2001 r.) informujemy, iż „ dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (..) szkoła organizuje świetlicę. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25”.

                       

     Najistotniejszymi celami działalności naszej świetlicy są:
• zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu, w bezpiecznym i miłym otoczeniu,
• wszechstronny rozwój dzieci,
• wzbogacanie ich wiadomości ogólnych, 
• rowijanie umiejętności manualnych,

• szeroko rozumiane rozwijanie struktur poznawczych uczniów.

           Zajęcia świetlicowe są prowadzone zgodnie z określonymi tematami zaplanowanymi na poszczególne miesiące. Dotyczą one najbliższego otoczenia dzieci - rodziny, szkoły, kolegów; obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie. Rozwijają zainteresowania. Uwzględniona jest także tematyka nawiązująca do dni uroczystych i świątecznych.

    


         
          W świetlicy szkolnej realizowane są następujące kategorie zajęć:
   •  zajęcia rozwijające umiejętności manualne: zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, szydełkowani, odlewanie z gipsu itp.
   •  ćwiczące umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela oraz rozbudzające zainteresowań czytelniczych, wzbogacające posiadane wiadomości - poprzez czytanie książek, rozmowy i pogadanki, zabawy tematyczne,    

   •  gry dydaktyczne i edukacyjne, 
   •  kształtujące umiejętności - formułowania wypowiedzi  na zadany i dowolny temat,
   •  kształtujące umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy, posługiwania się dostępnymi narzędziami takimi jak książki, czasopisma, internet - konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gier dydaktycznych, redagowanie gazetki świetlicowej,

   •  wyzwalające ekspresję twórczą - prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne,
   •  kształtujące ekspresję ruchową -  zwiększające sprawność fizyczną, usprawniające koordynację ruchową - gry i zabawy sportowe,
   •  relaksujące, wyciszające - wypoczynek na dywanie, spacery,
   • w świetlicy można też odrobić zadanie domowe.

     
 
     Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwraca się na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej. Zajęcia kształtują postawę  przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych. Dużą rolę wychowawczą, integrującą odgrywają zajęcia okolicznościowe i programy artystyczne.
   
     Stałymi elementami rocznego programu zajęć świetlicowych są organizowane przedsięwzięcia:
    • we wrześniu i październiku - "Witamy wszystkich" "Nasza świetlica" "Bezpieczna zabawa"- bloki zajęć tematycznych poświęcone integracji społeczności szkolnej- w szczególności przywitanie dzieci z klas pierwszych
    • w listopadzie - kultywowanie tradycji święta narodowego, wróżby andrzejkowe, "Dzień  z Harrym Potterem"
    • w grudniu - pomoc w organizacji jasełek, przygotowanie spotkania wigilijnego - omówienie tradycji  Świąt Bożego Narodzenia
    • w styczniu - Dzień Babci i Dziadka oraz bal karnawałowy 
    • w lutym - Walentynki
    • w marcu - powitanie wiosny oraz tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych
    • w kwietniu - organizacja świetlicowego konkursu talentów
    • w maju - Dzień Mamy
    • w czerwcu - Dzień Dziecka, Dzień sportu  i festyn szkolny

Użytkownicy Online: 1
Copyright (c)2012 sp2.rybnik.pl