ŚWIETLICA

W roku szkolnym 2021/2022 świetlica szkolna jest czynna od godziny 6.45-8.00 oraz od 11.30-16.15. W wyjątkowych sytuacjach, gdy uczniowie muszą przebywać w szkole w godzinach od 8.00- 11.30 jest organizowana opieka.

Wychowawcy w świetlicy:

mgr JOLANTA  ZIELIŃSKA - KONIECZNY

mgr MAŁGORZATA DEPTA

mgr DARIA RZEPKA

mgr PIOTR  FOJCIKUWAGA!

W trosce o bezpieczeństwo dzieci oraz zgodnie z art. 67 § 7 ust.1 i ust. 2 ustawy o systemie oświaty oraz  § 7 zał. nr 2 do  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (z dnia 21 maja 2001 r.) informujemy, iż „ dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (..) szkoła organizuje świetlicę. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25”.

Najistotniejszymi celami działalności naszej świetlicy są:
• zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu, w bezpiecznym i miłym otoczeniu,
• wszechstronny rozwój dzieci,
• wzbogacanie ich wiadomości ogólnych, 
• rozwijanie umiejętności manualnych,
• szeroko rozumiane rozwijanie struktur poznawczych uczniów.

Zajęcia świetlicowe są prowadzone zgodnie z określonymi tematami zaplanowanymi na poszczególne miesiące. Dotyczą one najbliższego otoczenia dzieci – rodziny, szkoły, kolegów; obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie. Rozwijają zainteresowania. Uwzględniona jest także tematyka nawiązująca do dni uroczystych i świątecznych.

W świetlicy szkolnej realizowane są następujące kategorie zajęć:
   •  zajęcia rozwijające umiejętności manualne: zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, szydełkowani, odlewanie z gipsu itp.
   •  ćwiczące umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela oraz rozbudzające zainteresowań czytelniczych, wzbogacające posiadane wiadomości – poprzez czytanie książek, rozmowy i pogadanki, zabawy tematyczne,

   •  gry dydaktyczne i edukacyjne, 
   •  kształtujące umiejętności – formułowania wypowiedzi  na zadany i dowolny temat,
   •  kształtujące umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy, posługiwania się dostępnymi narzędziami takimi jak książki, czasopisma, internet – konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gier dydaktycznych, redagowanie gazetki świetlicowej,

   •  wyzwalające ekspresję twórczą – prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne,
   •  kształtujące ekspresję ruchową –  zwiększające sprawność fizyczną, usprawniające koordynację ruchową – gry i zabawy sportowe,
   •  relaksujące, wyciszające – wypoczynek na dywanie, spacery,
   •  w świetlicy można też odrobić zadanie domowe.

  Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwraca się na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej. Zajęcia kształtują postawę  przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych. Dużą rolę wychowawczą, integrującą odgrywają zajęcia okolicznościowe i programy artystyczne.

  Stałymi elementami rocznego programu zajęć świetlicowych są organizowane przedsięwzięcia:
    • we wrześniu i październiku – „Witamy wszystkich” „Nasza świetlica” „Bezpieczna zabawa”- bloki zajęć tematycznych poświęcone integracji społeczności szkolnej- w                szczególności przywitanie dzieci z klas pierwszych
    • w listopadzie – kultywowanie tradycji święta narodowego, wróżby andrzejkowe, „Dzień  z Harrym Potterem”
    • w grudniu – pomoc w organizacji jasełek, przygotowanie spotkania wigilijnego – omówienie tradycji  Świąt Bożego Narodzenia
    • w styczniu – Dzień Babci i Dziadka oraz bal karnawałowy 
    • w lutym – Walentynki
    • w marcu – powitanie wiosny oraz tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych
    • w kwietniu – organizacja świetlicowego konkursu talentów
    • w maju – Dzień Mamy
    • w czerwcu – Dzień Dziecka, Dzień sportu  i festyn szkolny

CZEKAMY NA WAS KOCHANI UCZNIOWIE!!!

RADA PEDAGOGICZNA

wychowawcy klas:

klasa 1a     mgr Alina Suchanek
klasa 1b     mgr Ewa Bednarek
klasa 2a     mgr Teresa Teśner - Sich      
klasa 3a    mgr Jolanta Pastuszka
klasa 3b    mgr Katarzyna Tokarczyk
klasa 4a    mgr Iwona Szymik
klasa 4b    mgr Joanna Derner 
klasa 5a    mgr Zofia Troszka
klasa 5b    mgr mgr Arkadiusz Michalak
klasa 6a    mgr Weronika Marciniak - Ledwoń
klasa 6b    mgr Maria Janowska - Werner 
klasa 7a     mgr Natalia Hyla
klasa 7b     mgr inż. Marianna Tymrakiewicz
klasa 8a     mgr Ewa Mielnik
klasa 8b     mgr Aurelia Hajka
klasa 8c     mgr Piotr Fojcik

JĘZYK POLSKI

mgr Małgorzata Ucher
mgr Weronika Marciniak - Ledwoń
mgr Monika Sierny - Pierchała
mgr Natalia Hyla
mgr Ewa Zając

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Ewa Mielnik
mgr Maria Janowska - Werner
mgr Krystian Szymik

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Anna Biegonek - Otręba

MATEMATYKA

mgr inż. Jolanta Kabaj
mgr inż. Marianna Tymrakiewicz

mgr Aurelia Hajka

HISTORIA

mgr Hanna Jarosz

CHEMIA

mgr Alina Dąb

FIZYKA

mgr Alina Dąb 

GEOGRAFIA

mgr Arkadiusz Michalak

BIOLOGIA

mgr Wioleta Jenderek

MUZYKA

mgr Paulina Kowalczyk - Sobik

PLASTYKA

mgr Jolanta Pastuszka

TECHNIKA

mgr Joanna Derner

INFORMATYKA

mgr Joanna Derner

W – F

mgr Zofia Troszka
mgr Iwona Szymik
mgr Michał Szłapka
mgr Piotr Fojcik

W – F  SZACHY

mgr inż. Marianna Tymrakiewicz

mgr Daria Rzepka

WOS

mgr Hanna Jarosz

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Wojciech Szymczak

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Małgorzata Ucher

DORADZTWO ZAWODOWE

mgr Marlena Soboń

RELIGIA

mgr Wiesław Zieleźny
mgr Małgorzata Depta


PEDAGOG

mgr Marta Tudzież

mgr Martyna Polok - Ciepla

BIBLIOTEKA

mgr Maria Palarczyk - Stępska

 

ŚWIETLICA

mgr Jolanta Zielińska - Konieczny
mgr Małgorzata DeptaZajęcia logopedyczne w Szkole Podstawowej nr 2 są prowadzone dla uczniów, których wymowa z różnych przyczyn jest nienormatywna. Terapia rozpoczyna się od diagnozy i uzyskania prawidłowej pozycji języka jako punktu wyjścia do dalszej pracy. Koncentrujemy się na niwelowaniu trudności w nieprawidłowej artykulacji oraz na wywoływaniu głosek w prawidłowym brzmieniu. Wspieramy ekspresję wypowiedzi i wzbogacamy słownik bierny i czynny dziecka. Preferowane jest indywidualne podejście do zróżnicowanych potrzeb dzieci.

Gabinet logopedyczny mieści się w budynku B – sala 24.

Zajęcia w roku szkolnym 2019/2020 odbywają się:
poniedziałek     7.00 – 7.45     11.40 – 15.30
wtorek     7.00 – 9.40     12.45 – 15.30
środa     7.00 – 8.45     12.45 – 15.30
czwartek     7.00 – 8.45     11.00 – 14.35
piątek     7.00 – 8.45     11.40 – 14.35