TO MY!!! SP2!!!

NAJLEPSZA SZKOŁA W MIEŚCIE!!!

Jesteśmy szkołą małą i przytulną, położoną w centrum miasta. Oferujemy kameralną i rodzinną atmosferę. Nasza szkoła mieści się w dwóch budynkach A i B. Klasy I-III uczą się w budynku B, natomiast klasy starsze IV-VIII w budynku A.

Przy budynku B znajduje się plac zabaw i boisko sportowe do dyspozycji młodszych dzieci. Natomiast przy budynku A mieszczą się dwa duże boiska sportowe dla uczniów klas starszych.

Staramy się, aby wszyscy uczniowie w miarę możliwości rozpoczynali naukę o godz. 8.00.

Świetlica czynna jest od godz. 6.30 do godz. 16.30. Posiadamy również stołówkę szkolną. Proponujemy uczniom domowe, smaczne, dwudaniowe obiady gotowane w naszej kuchni. Nad bezpieczeństwem wszystkich uczniów czuwa strażnik szkolny.

Mamy fachową, wykwalifikowaną i ciągle doskonalącą się kadrę pedagogiczną. Prezentujemy wysoki poziom dydaktyczny.

Zawsze uzyskujemy wysokie wyniki w zewnętrznych egzaminach.

Osiągamy sukcesy w wielu konkursach przedmiotowych. Mamy laureatów i finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z Języka Polskiego, Języka Angielskiego, Matematyki i Biologii.

Już od pierwszej klasy uczymy języka angielskiego i zdobywamy duże sukcesy. Oferujemy szeroki wybór kół zainteresowań.

Rozwijamy zainteresowania sportowe w specjalnie utworzonych klasach o profilu szachowym od I do III klasy oraz koszykarskim od IV do VI klasy. W obu tych dyscyplinach osiągamy bardzo wysokie lokaty.

W roku szkolnym 2017/2018 zdobyliśmy tytuł Mistrza Polski w Szachach w klasach I-III, natomiast w klasach starszych - w roku szkolnym 2019/2020.

Zapewniamy stałą opiekę pedagoga szkolnego i higienistki szkolnej.

Dbamy o to, aby nasza szkoła była kojarzona ze wszystkim, co najlepsze, najbardziej profesjonalne w edukacji. W swoich działaniach budujemy pozytywne, jak najbardziej sprzyjające relacje z rodzicami. Jesteśmy nowoczesną placówką, która nie tylko zajmuje się kształceniem młodych ludzi, lecz jest również jednostką aktywną w działalności prozdrowotnej i prospołecznej. Współpracujemy z innymi szkołami, instytucjami i angażujemy się w wolontariat.

Posiadamy bogate zaplecze edukacyjne:

 • pracownię komputerową,
 • pracownię językową,
 • pracownie przedmiotowe,
 • salę szachową,
 • pełnowymiarową salę gimnastyczną,
 • salę ćwiczeń do gimnastyki korekcyjnej,
 • salę ćwiczeń do zabaw ruchowych,
 • trzy boiska sportowe oraz plac zabaw,
 • bibliotekę z centrum multimedialnym,
 • stołówkę oraz kuchnię serwującą domowe, dwudaniowe obiady,
 • świetlicę,
 • gabinet pielęgniarski.

Rozwijamy zainteresowania sportowe w specjalnie utworzonych klasach o profilu szachowym od kl. I do kl. VI i koszykarskim od kl. IV do kl. VI.

W kl. VII – VIII proponujemy wysoki poziom dydaktyczny. 

Zapewniamy stałą opiekę pedagoga szkolnego i higienistki szkolnej.

Posiadamy bogate zaplecze edukacyjne:

• pracownię językową,

• pracownię internetową,

• pełnowymiarową salę gimnastyczną,

• bibliotekę z centrum multimedialnym,

• plac zabaw i trzy boiska sportowe,

• kuchnię wraz ze stołówką z domowymi dwudaniowymi obiadami,

• świetlicę,

• gabinet pielęgniarki.

WAŻNE DOKUMENTY

CEREMONIAŁ SZKOŁY

Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój odświętny, galowy.

HYMN SZKOŁY

Szkoło nasza, szkoło miła

Z Tobą piękna każda chwila

Z Tobą szybko płynie czas

O tym wie już każdy z nas.

                          Dwójko nasza przewspaniała

                          Chociaż jesteś taka mała

                          Wszyscy z Ciebie dumni są

                          Szkołą z klasą już Cię zwą.

Ref.

Deszczyk pada słońce świeci

Dwójka kocha wszystkie dzieci

Tu nauki poznasz smak

Na zabawę też jest czas

Wiedza zewsząd do nas leci!

Tekst do melodii „Lato, lato”

Barbara Karpiak- wicedyrektor w ZSzP nr10 w Rybniku