DYREKTOR

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10 w Rybniku

mgr EWA  JANKOWSKA

WICEDYREKTOR  ds. szkoły

mgr MAŁGORZATA  UCHER

WICEDYREKTOR  ds. przedszkola

mgr BARBARA  KARPIAK