Nauczycielem prowadzącym bibliotekę w naszej szkole jest   

Pani mgr MARIA  PALARCZYK - STĘPSKA

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:

PONIEDZIAŁEK:   8.00 – 15.00
WTOREK:            8.00 – 14.00
ŚRODA:              8.00 – 14.00
CZWARTEK:        8.00 – 14.00
PIĄTEK:              8.00 – 13.30

W razie nieobecności pracowników biblioteki aktualne informacje wywieszone są na tablicach ogłoszeń w szkole.

SERDECZNIE  ZAPRASZAM  WSZYSTKICH  UCZNIÓW!!!

KSIĄŻKA  JEST  TWOIM  NAJLEPSZYM  PRZYJACIELEM!!!

REGULAMIN  BIBLIOTEKI  w czasie pandemii.

Związku z sytuacją epidemiczną wstrzymuje się do odwołania:

   - korzystanie z czytelni,
   - wolny dostęp do półek,
   - możliwość korzystania z komputerów.

 Do biblioteki jednocześnie mogą wejść dwie osoby z zachowaniem dystansu społecznego.

Bezpieczeństwo!

    Użytkownicy nie przekraczają wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze).
    Bibliotekarz zachowuje odległość 1,5 m od rozmówcy.
    W trakcie pobytu w bibliotece należy założyć maseczkę lub przyłbicę oraz dezynfekować ręce (płyn dezynfekcyjny znajduje się na stoliku przed wejściem do biblioteki).

Zasady wypożyczenia książek:

    W celu wypożyczenia książek obowiązują zapisy regulaminu biblioteki szkolnej znajdujący się w bibliotece i na stronie internetowej szkoły w zakładce biblioteka.
    Wypożyczenie książek rozpocznie się w trzecim tygodniu września (od 14.09.2020r).
    Wypożyczenia podręczników odbywać się będą po uprzednim przygotowaniu harmonogramu, który będzie podany do informacji rodziców i nauczycieli.
    Istnieje możliwość zamówienia książek poprzez:

    - e-dziennik,
    - wrzucenie kartki z zamówieniem do skrzynki przy drzwiach biblioteki.

    Zamówione książki będzie można odebrać po otrzymaniu potwierdzenia mailem na e-dzienniku.
    Od godziny 11:30 do 12:30 obsługiwani będą tylko czytelnicy, którzy mają potwierdzoną rezerwację. W pozostałych godzinach pracy biblioteki wypożyczać mogą wszyscy uczniowie (z rezerwacją i bez rezerwacji)

Zasady zwrotu książek:

    Uczeń zgłasza bibliotekarzowi jakie książki oddaje, a następnie odkłada je do kartonu na zwroty.
    Zwrócone książki zostają poddane 72 godzinnej kwarantannie.

PRZESTRZEGAJMY  TYCH  ZASAD!!!