Poniżej publikujemy listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022:

Lista uczniów przyjętych i nieprzyjętych