UCHWAŁA NR 542/XXXI/2021 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 stycznia 2021 r.  w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w  publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik