RADA RODZICÓW

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 10 w Rybniku

ZARZĄD RADY RODZICÓW:


przewodnicząca RR:              Pani  AGNIESZKA  OLEJNIK - SOSNOWSKA 
z-ca przewodniczącej RR:      Pani  EWA DMUCHOWSKA
skarbnik RR:                        Pani  HANNA SALAMONSkład Komisji Rewizyjnej:


PANI  JOANNA  MARCINIAK
PANI  KATARZYNA  ANDROSZ
PANI  AGNIESZKA  LESZCZYŃSKA


Numer rachunku Rady Rodziców:

Rybnicki Bank Spółdzielczy   nr 21 8455 0000 3001  0002 9476 0001

Czekamy na Wasze uwagi i pomysły!!!