UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 ODBĘDZIE SIĘ  1 WRZEŚNIA.

O GODZ. 9.00. UCZNIOWIE KLAS II-VIII SPOTYKAJĄ SIĘ Z WYCHOWAWCAMI W SALACH LEKCYJNYCH NATOMIAST KLASY I SPOTYKAJĄ SIĘ
O GODZ. 11.00 W SALI GIMNASTYCZNEJ.
 

W dalszym ciągu w szkole obowiązują wytyczne MEiN, MZ i GIS, dotyczące pandemii (www.gov.pl).

Szanowni Państwo.

Podobnie jak w ubiegłych latach podręczniki z religii kupujecie we własnym zakresie:

 • Klasa 1 

Poznaję Boży Świat Ks. Krzysztof Mielnicki Wyd. Jedność

 • Klasa 2 

Odkrywam królestwo Ks. Krzysztof Mielnicki Wyd. Jedność

 • Klasa 3 

Jezus jest z nami (podręcznik + ćwiczenia) J. Czerkawski, E. Kondrak Wyd. Jedność

 • Klasa 4

Miejsce pełne bogactw (podręcznik + ćwiczenia) Ks. Krzysztof Mielnicki Wyd. Jedność

 • Klasa 5

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy (podręcznik + ćwiczenia) Ks. Krzysztof Mielnicki Wyd. Jedność

 • Klasa 6

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno (podręcznik + ćwiczenia) Ks. Krzysztof Mielnicki Wyd. Jedność

 • Klasa 7

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa (podręcznik)  Ks. Krzysztof Mielnicki Wyd. Jedność

 • Klasa 8

Szczęśliwi, którzy ufają Jezusowi (podręcznik) Ks. Krzysztof Mielnicki Wyd. Jedność

Dzień zakończenia roku szkolnego to najpiękniejszy dzień  w roku szkolnym. Każdy bowiem z niecierpliwością czeka na ostatni dzwonek i słowa Pani Dyrektor:
”Rok  szkolny 2020/2021 uważam za zakończony!”.

Cieszymy się, że wszyscy  w dobrej kondycji dobrnęliśmy do tego momentu.

Mamy nadzieję, że jesteście zadowoleni i dumni ze stopni, jakie widnieją na Waszych świadectwach.

 Po dziesięciu miesiącach bardzo wytężonej pracy, szczególnie w tym wyjątkowym czasie ogólnokrajowej kwarantanny, nadszedł wyczekiwany przez wszystkich czas wakacji. Czas odpoczynku od nauki i porannego wstawania.

Słowa podziękowania kierujemy do Nauczycieli i Rodziców, którzy z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem inspirowali młodych ludzi do zdobywania wiedzy oraz wspierali mądrymi radami i wskazówkami. Dziękujemy za całoroczny wysiłek i współpracę. Tylko harmonijne, jednolite działania przynoszą oczekiwane rezultaty.

Moi drodzy uczniowie!

Dziękujemy Wam za starania na każdym polu: edukacyjnym, wychowawczym i sportowym.

Życzymy, by nadchodzące wakacje były radosne i pełne niezapomnianych wrażeń. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Bawcie się dobrze i bezpiecznie w przydomowych ogródkach, na złocistych plażach, w górach czy nad jeziorami.

Wierzymy, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci, z zapasem sił i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym.

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 10 w Rybniku

UWAGA!!!

ZMIANY W NAUCZANIU  HYBRYDOWYM 

KLASY VIII nie wracają do szkoły na nauczanie hybrydowe

Nauczanie hybrydowe w klasach IV – VII
w dniach 17 – 28 maja 2021 r.

Rozporządzenie MEiN  z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 § 4. 5 i 6 zobowiązuje nas do wprowadzenia  17  maja 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r. nauczania  w tzw. systemie hybrydowym  (50 proc./50 proc.).
Według informacji z ostatniej chwili rozporządzenie zostanie znowelizowane – nauczanie hybrydowe nie obejmie klas VIII.

 W związku z tym, 17, 18, 19, 20 maja br.:

 1. Klasy VI b, VI c, VII a, VII b, VII c mają nauczanie stacjonarne w szkole.
 2. Klasy IV a, IV b, V a, V b, VI a mają nauczanie zdalne w domu.

W dniach 21, 24 oraz 28 maja br. :

 1. Klasy IV a, IV b, V a, V b, VI a mają nauczanie stacjonarne w szkole.
 2. Klasy VI b, VI c, VII a, VII b, VII c mają nauczanie zdalne w domu.

Egzamin ósmoklasisty odbywać się będzie w dniach 25, 26, 27 maja br., w tych dniach nie ma zajęć dydaktycznych.

31 MAJA  WSZYSCY  WRACAMY  DO  SZKOŁY.