Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe,
 • Rozporządzenie MEN z 10.06.2015 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
  i promowania uczniów oraz przeprowadzenia sprawdzianów. 

Wrzesień

6-7.09.2021r. oraz 20.09.2021 r. (online)

Tematyka

 • przekazanie informacji rodzicom o wymaganiach edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 • omówienie zmian w prawie oświatowym,
 • Koronawirus - wytyczne, rekomendacje MEN, GIS, MZ.
 • wybory „trójek klasowych” oraz 1 przedstawiciela klasy do RR,
 • ubezpieczenie uczniów, sprawy finansowania,
 • informacja o postępowaniu w przypadku złego samopoczucia dziecka, zwalniania z zajęć,

Grudzień

16.12.2021 r.

 • zagrożenia ocenami niedostatecznymi,
 • organizacja pracy szkoły w czasie przerwy świątecznej,

Styczeń

27.01.2022r.

 • podsumowanie osiągnięć uczniów w I półroczu,

Kwiecień

27-28.04.2022 r.

 • sprawy bieżące poszczególnych klas,
 • egzamin ósmoklasisty,
 • OBUT – klasy III,

Maj

24-25.05.2022r.

 • informacja o zagrożeniach uczniów ocenami niedostatecznymi,

 • indywidualne spotkania z rodzicami,

 • Podsumowanie zadań dydaktycznych i wychowawczych w zespole klasowym.

 Spotkania z rodzicami mogą być organizowane w zależności od potrzeb, także w innych dodatkowych terminach oraz uzupełniane przez wychowawcę o stosowną tematykę. 

        W KAŻDY  PIERWSZY  PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA  ZAPRASZAMY  NA  KONSULTACJE  O  GODZ.17.00

 

Wszystkich uczniów serdecznie zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.

Spotkanie z wychowawcami o godz. 9.00 będzie przebiegało w następujących salach:

Klasa  II A           wych.Teresa Teśner-Sich - sala nr 19

Klasa  III A          wych. Jolanta Pastuszka - sala nr 23

Klasa  III B          wych. Katarzyna Tokarczyk - sala nr 18

Klasa  IV A         wych. Iwona Szymik - sala nr 5

Klasa  IV B          wych. Joanna Derner - sala nr 16

Klasa  V A           wych. Zofia Troszka - sala gimnastyczna

Klasa  V B           wych. Arkadiusz Michalak - sala nr 14

Klasa  VI A         wych. Weronika Marciniak- Ledwoń - sala nr 10

Klasa  VI B         wych. Maria Janowska-Werner - sala nr 13

Klasa  VII A        wych. Natalia Hyla - sala nr 6

Klasa  VII B        wych. Marianna Tymrakiewicz - sala nr 4

Klasa VIII A        wych. Ewa Mielnik - sala nr 15

Klasa VIII  B       wych. Aurelia Hajka - sala nr 11

Klasa VIII  C       wych. Piotr Fojcik - sala nr 7

KLASY I SPOTYKAJĄ SIĘ O GODZ. 11.00 W SALI GIMNASTYCZNEJ. 

Uwaga – OBIADY

Drodzy Rodzice!!!   w roku szkolnym   2021/2022 stołówka szkolna rozpocznie serwowanie obiadów z dniem    06.09.2021 rok – tj. poniedziałek,    koszt  1 obiadu  5,00 zł   (koszty mogą ulec w roku szkolnym zmianie,  jeżeli wzrosną koszty wyżywienia).

*Wpłaty za obiady dokonywane są z dołu , każdorazowo do piętnastego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po okresie rozliczeniowym – czyli dziecko wpierw spożywa obiady , a później  reguluje należności.

*Rodzic zobowiązany jest poinformować Intendentkę za pomocą : e- dziennika  o nieobecności ucznia najpóźniej do godziny 9.00 w dniu nieobecności. Nieobecność zgłoszona w późniejszej godzinie - nie będzie uwzględniona do odpisu. W przypadku nieuczynienia zadość obowiązkowi, Rodzic zostanie obciążony opłatą za obiad wydawany w dniu nieobecności ucznia.

 Rodzice , którzy pragną by ich dziecko spożywało obiady proszeni są o  pobranie:

 • Umowa na obiady   x  2 egzemplarze pobierz 
 • Deklaracja do umowy x  1 egzemplarz pobierz 

Wypełnienie   i podpisanie  w/wym.  dokumentów, oraz odesłanie ich za pomocą ;

      - poczty elektronicznej  :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

      - lub osobiście z zachowaniem wszystkich  rygorów sanitarno- epidemiologicznych ( co umożliwia  skrzynka pocztowa zawieszona obok drzwi wejściowych w bud.B  )

Po dokonaniu powyższych formalności, dziecko Państwa będzie mogło korzystać z obiadów w naszej stołówce. 

Rodzice , którzy w ciągu roku szkolnego będą chcieli zrezygnować z obiadów proszeni są o pobranie

 • Rezygnacja z obiadów x 2 egzemplarze pobierz 

Wypełnienie i  podpisanie w/wym. dokumentów , oraz odesłanie ich za pomocą poczty elektronicznej lub osobiście jak w przypadku umowy na obiady.

 

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną harmonogram wydawanych obiadów, będzie ustalany dla poszczególnych klas po zakończonych zapisach. Zostanie wywieszony na tablicy informacyjnej budynek ,,A” i budynek ,,B” oraz w klasach.