UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 ODBĘDZIE SIĘ  1 WRZEŚNIA.

O GODZ. 9.00. UCZNIOWIE KLAS II-VIII SPOTYKAJĄ SIĘ Z WYCHOWAWCAMI W SALACH LEKCYJNYCH NATOMIAST KLASY I SPOTYKAJĄ SIĘ
O GODZ. 11.00 W SALI GIMNASTYCZNEJ.
 

W dalszym ciągu w szkole obowiązują wytyczne MEiN, MZ i GIS, dotyczące pandemii (www.gov.pl).