UWAGA!!!

ZMIANY W NAUCZANIU  HYBRYDOWYM 

KLASY VIII nie wracają do szkoły na nauczanie hybrydowe

Nauczanie hybrydowe w klasach IV – VII
w dniach 17 – 28 maja 2021 r.

Rozporządzenie MEiN  z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 § 4. 5 i 6 zobowiązuje nas do wprowadzenia  17  maja 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r. nauczania  w tzw. systemie hybrydowym  (50 proc./50 proc.).
Według informacji z ostatniej chwili rozporządzenie zostanie znowelizowane – nauczanie hybrydowe nie obejmie klas VIII.

 W związku z tym, 17, 18, 19, 20 maja br.:

  1. Klasy VI b, VI c, VII a, VII b, VII c mają nauczanie stacjonarne w szkole.
  2. Klasy IV a, IV b, V a, V b, VI a mają nauczanie zdalne w domu.

W dniach 21, 24 oraz 28 maja br. :

  1. Klasy IV a, IV b, V a, V b, VI a mają nauczanie stacjonarne w szkole.
  2. Klasy VI b, VI c, VII a, VII b, VII c mają nauczanie zdalne w domu.

Egzamin ósmoklasisty odbywać się będzie w dniach 25, 26, 27 maja br., w tych dniach nie ma zajęć dydaktycznych.

31 MAJA  WSZYSCY  WRACAMY  DO  SZKOŁY.