• 15.10.2021 
  • 12.11.2021 
  • 07.01.2022 
  • 02.05.2022
  • 24-26.05.2022 (egzamin ósmoklasisty)
  • 17.06.2022
W naszej szkole zajęcia z wychowania do życia w rodzinie w klasach IV - VIII prowadzi p. Małgorzata Ucher.
Zajęcia są nieobowiązkowe i na pisemny wniosek rodziców można zwolnić dziecko z tych lekcji (wzór) Uczniowie, których rodzice nie zgłosili pisemnej rezygnacji, są zobowiązani do obecności  na wszystkich zajęciach.
Realizujemy program autorstwa Teresy Król "Wędrując ku dorosłości". Program wychowania do życia w rodzinie dla uczniów klas 4 - 8 szkoły podstawowej. Wydawnictwo Rubikon.

Zapraszamy na zebranie Rady Rodziców jednego przedstawiciela z każdej "trójki klasowej"

Spotkanie odbędzie się w dniu 15.09.2021r. (środa) o godz. 18.00 w sali nr 7.