Dyrekcja

DYREKTOR

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10 w Rybniku

mgr Ewa Jankowska

 


WICEDYREKTOR

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10 w Rybniku 

mgr Małgorzata Ucher

 


WICEDYREKTOR

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10 w Rybniku

mgr Barbara Karpiak