Nauczycielem prowadzącym bibliotekę w naszej szkole

jest Pani mgr Maria Palarczyk-Stępska i Pan Mariusz Baranowski.
 

 GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

 PONIEDZIAŁEK:  8.00 – 15.00
 WTOREK:           8.00 – 14.00
 ŚRODA:              8.00 – 14.00
 CZWARTEK:        8.00 – 14.00
 PIĄTEK:              8.00 – 13.30

W razie nieobecności pracowników biblioteki aktualne informacje wywieszone są na tablicach ogłoszeń w szkole.