RADA RODZICÓW ZSzP nr 10 w RYBNIKU  w roku szkolnym 2017/2018

przewodnicząca RR:       p. A. Olejnik – Sosnowska
z-ca przewodniczącej RR:    p. E. Dmuchowska
skarbnik RR:                         p. H. Salamon
sekretarz RR:                        p. R. Górecki

Skład Komisji Rewizyjnej:
p. J. Marciniak
p. P. Śpiewok
p. A. Latoń
p. W. Cytryniak

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się  25.09.2018r o godzinie 18:30 w sali nr 7

Numer rachunku Rady Rodziców. Rybnicki Bank Spółdzielczy 21 8455 0000 3001  0002 9476 0001