Uwaga, ważna wiadomość…

31 lipca 2020 r. od godziny 10:00 w sekretariacie szkoły będą wydawane zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty według następującego harmonogramu:

– klasa VIII A od godz. 10.00 do 12.00
– klasa VIII B od godz. 12.00 do 14.00
Przypominamy, że zaświadczenia należy dostarczyć do wybranej
szkoły ponadpodstawowej do 04.08.2020 r.  do godz. 15.00.
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 10 w Rybniku