Informacja dla rodziców

Szanowni Rodzice oraz Uczniowie
Przypominamy, że od dnia 25 marca 2020r. na obszarze kraju obowiązuje ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
( wraz z późniejszymi nowelizacjami).
W wyżej wymienionym okresie obowiązują przejściowe zasady oceniania pracy zdalnej uczniów .
Prosimy zarówno Uczniów jak i Rodziców o regularne śledzenie informacji w dzienniku elektronicznym!