Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021

ZARZĄDZENIE 227/2020 PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA z dnia 29 kwietnia 2020 r.  w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2020 Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Rybnik jest organem prowadzącym

Zarządzenie w formie pdf