Uwaga, uwaga !!!

Szanowni Państwo!

Zawieszenie zajęć następuje na podstawie decyzji Premiera RP (specustawa, rozp. MEN). Od jutra tj. 12 marca 2020 r. we wszystkich placówkach oświatowych zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostają zawieszone do 25 marca 2020 r. W dniach 12 i 13 marca w placówkach oświatowych odbywać się będą tylko zajęcia opiekuńcze, dla dzieci tych rodziców, którzy nie mogą zapewnić im opieki!!! Wszelkie informacje są dostępne pod numerem telefonu: 32 755 75 45. Rodzicom dzieci do lat 8 należy się zasiłek opiekuńczy (14 dni) (wniosek do pobrania na stronie https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy – formularze ZAS-36, Z-15A).Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w ustalonym terminie. Na e-dzienniku nauczyciele będą w kontakcie z uczniami i Państwem.  Proszę aby Państwo: zachęcali dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny; rygorystycznie przestrzegali w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń; śledzili na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez szkołę; pamiętali o swoim bezpieczeństwie. Unikali miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe); przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki, nauczyciele będą z Państwem w kontakcie przez e-dziennik; zachęcili dziecko do przeczytania ulubionej książki i obowiązkowej lektury,uzupełnienia wiadomości lub rozwijania kompetencji. Z poważaniem Ewa Jankowska