DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Poniedziałek 14.10.2019 r.

W tym dniu nie ma zajęć dydaktycznych

W świetlicy odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze od godz 6:30 do 16:30

W tym dniu kuchnia nie wydaje obiadu

Jeśli chcesz w ten dzień przyjść na zajęcia do świetlicy zgłoś się do wychowawcy !!!