Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Rybniku z dnia 23 września 2019 r. dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych :

02.01.2020r.

03.01.2020r.

21-23.04.2020r.

30.04.2020r.

01.06.2020r.

12.06.2020r.

Zarządzenie można pobrać tutaj ——->>>>>>>>>>>>