Dokumenty

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY  ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 10 W RYBNIKU ROK SZKOLNY 2019/2020

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 10 w RYBNIKU

STATUT – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 10 w RYBNIKU

STATUT – PRZEDSZKOLE NR 2 W RYBNIKU W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 10 w  RYBNIKU

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 10 W RYBNIKU

INSTYTUCJE, DO KTÓRYCH MOŻNA SIĘ ZWRÓCIĆ O WSPARCIE I POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ