08.04.2019r. – strajk

W związku z brakiem możliwości opracowania racjonalnego planu lekcji i zapewnienia opieki uczniom i przedszkolakom informuję, że zawieszam zajęcia od 8 kwietnia 2019r. do zakończenia protestu nauczycieli.

Z poważaniem
Ewa Jankowska
dyrektor ZSzP nr 10 w Rybniku