Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni

Informuję, że jeśli strajk dojdzie do skutku, to 8 kwietnia 2019 r. – poniedziałek, Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 10 w Rybniku (przedszkole, szkoła, świetlica) będzie zamknięty z uwagi na brak zapewnienia opieki uczniom i przedszkolakom. Jednocześnie informuję, że rodzicom przysługuje prawo do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8.

Z poważaniem
Ewa Jankowska
dyrektor ZSzP nr 10 w Rybniku