POLSKO-NIEMIECKA WYMIANA

1-05 KWIECIEŃ 2019 NIEMCY – GÖTTINGEN

Po raz pierwszy w naszej szkole będziemy gościć uczniów z Getyngi w ramach wymiany młodzieżowej, która odbędzie się dzięki współpracy nauczycieli z zaprzyjaźnionych szkół: SP34 z Rybnika oraz SP z Jankowic. Projekt dofinansowany jest przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. W wymianie biorą udział uczniowie naszej szkoły z klas 7-8, którzy rozpoczęli naukę języka niemieckiego jako drugiego języka obcego. Podczas pobytu gości ze szkoły IGS GÖTTINGEN cała grupa polsko-niemiecka wyjedzie razem zwiedzać Kraków, obóz Auschwitz-Birkenau oraz kopalnię Guido w Zabrzu. Uczniowie spędzą również wspólnie czas na miejscu z rodzinami, wezmą udział w zajęciach lekcyjnych i spotkają się z władzami miasta Rybnik.